Nya subventioner — fler än tidigare får behandling

TLV har i dagarna fattat beslutet att subventionera läkemedel till alla med hepatit C, oavsett fibrosgrad. Leverns fibrosgrad ska inte längre avgöra vem som får och inte får en behandling. Nu kommer även de som har fibrosstadium F0-F1 i fråga för en behandling. Det är nya lägre läkemedelskostnader som gör att betydligt fler patienter jämfört med tidigare får en behandling.  Besluten gäller från och med 1 januari 2018 och fram tills 19 december 2019.

https://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/Botande-hepatit-C-lakemedel-subventioneras-till-alla-patienter/

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Lakemedel-mot-hepatit-C-subventioneras-till-samtliga-patienter-oavsett-fibrosstadium/