Läs mer

Läs mer om varför inte alla kan få behandlingen:

(Information från Stockholms Läns Landsting)

De nya läkemedlen mot hepatit C är mycket effektiva och kan ge bot mot en livshotande sjukdom. Samtidigt är de så dyra att de hotar att slå undan andra behandlingar. Situationen blir särskilt speciell med tanke på att preparaten går under smittskyddslagen. Hanteringen sker nu med ett nationellt ordnat införande där det råder konsensus om att bara ge läkemedlen till de som är svårast leversjuka. Länk.

Läs om skillnaderna mellan akut och kronisk hepatit C:

Professor Ola Weiland ger också information om bakgrund, förlopp, diagnostik och friskförklaring mm. Länk.

Blandade länkar

Läkemedelsverkets rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C.  Länk.

Dokument rörande införande- och uppföljning för nationellt ordnat införande av läkemedel. Uppdaterat 2016-12-15. Länk.

Bakgrundsdokumentation rörande läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion
hos vuxna och barn 2016. Länk.

Behandlingsrekommendationer.

Läs mer om hepatit C-statistik:

Figur 1 Antal kliniskt anmälda fall av hepatit C-infektion 1990–2012. Länk.

 

 

Antalet rapporterade fall av hepatit C i Sveriges 2013–2015 per län. Länk.