Artikel från Dagens medicin (2014-01-17)

Ny hepatitkombo var bra

Det går att bota patienter från kronisk hepatit C utan att använda dagens ganska biverkningsrika läkemedel peg-interferon och ribavirin, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.

Det är forskare i USA som utvärderat två av de mest lovande nya orala läkemedlen som är på gång mot kronisk hepatit C – sofosbuvir och daklatasvir.

Sammantaget 211 patienter fick behandling i studien. Bland patienter som hade infektion med genotyp 1 av viruset blev 98 procent botade, oavsett om de tidigare fått eller inte fått behandling. Motsvarande siffror bland patienter infekterade med genotyp 2 och 3 var 92 respektive 89 procent.

I en grupp patienter som lottades till olika lång behandling med sofosbuvir och daklatasvir var andelen patienter som botades snarare högre bland dem som inte samtidigt behandlades med ribavirin, ett av dagens två standardläkemedel mot kronisk hepatit C.

Ingen av patienterna i studien fick behandling med injektionsläkemedlet peg-interferon, som är det andra av dagens standardläkemedel.

Studien finansierades av företagen Gilead, som står bakom sofosbuvir, och Bristol Myers Squibb, som står bakom daklatasvir.

Läs abstract:

Mark Sulkowski med flera. Daclatasvir plus Sofosbuvir for Previously Treated or Untreated Chronic HCV Infection. New England Journal of Medicine 2014; 370: 211–221

Ursprungligen publicerat 2014-01-27.