Referat från informationsmöte 29 oktober 2016

Riksföreningen hepatit C höll ett informationsmöte på Dahlheimers Hus i Göteborg. Vi var drygt 25 personer som först åt en god lunch i matsalen innan vi gick upp till konferenslokalen Kungen.

Mötet inleddes med att sjuksköterskorna Irene och Frida från Östra sjukhusets infektionsmottagning berättade om de nya läkemedlen mot hepatit C. Det ligger även nya och bättre läkemedel ”i pipeline” och dessa kommer att lanseras någon gång under nästa år. Särskilt kommer ett nytt som heter Epclusa och som anses mer effektivt mot genotyp 3, den genotyp som numer verkar vara svårast att behandla.

Frågan om vilka som i nuläget får och inte får göra behandlingen lyftes under eftermiddagen. I dagsläget får bara de som har fibrosgrad F2-F4 göra behandlingen.Visserligen kan man idag med de nya tämligen biverkningsfria läkemedlen behandla nästan dubbelt så många som under den gamla interferonbehandlingens tid. Men även om de nya läkemedlen har färre biverkningar och kortare behandlingstid är de väsentligt mycket dyrare än den gamla behandlingen. Därför har sjukvården i nuläget begränsade resurser att ge alla som vill en behandling. Om det inom den närmaste tiden skulle ske någon ljusning och även F0 och F1 skulle få en behandling kunde inte Irene och Frida utlova.

Därefter presenterade riksföreningens ordförande Suzanna Borén Andersson föreningen och dess prioriterade arbetsområden. WHO har proklamerat att hepatit C ska vara utrotad fram till 2030. För att vi ska kunna göra det i Sverige bör alla som har hepatit C ges möjlighet att göra behandlingen.

Dagen avslutades med att lokalföreningens kassör Roland Lundbäck mottog ett diplom och blev utnämnd till hedersledamot i Riksföreningen.

Ursprungligen publicerat 2016-11-10.