Information om de nya läkemedlen 24 november

Klockan 13-15 i föreningens lokal på Mellangatan 1. Möte där vi diskuterar de nya medicinerna mot hepatit C. Tyvärr kan inte någon sjukvårdspersonal från infektionskliniken komma till mötet. Iréne som under många år gett oss information har gått i pension, medan Frida fått andra arbetsuppgifter. Anmälan på 0705-12 02 09 eller info@hepatit-c.org