Hepatit C och självläkning

teckning av virusHepatit C kan läka ut av sig självt. Alla som bär på antikroppar bär inte på viruset och behöver därför inte göra en behandling. Vissa kanske kallar det ett mirakel, andra rena turen. Hur pass vanligt är det att smittade med hepatit C självläker eller spontanläker som fenomenet också kallas?

Frågar man sjukvården blir svaret mellan tummen och pekfingret. En källa säger 20-30 procent, en annan ungefär 25 procent, medan en tredje påstår att 15-40 procent spontanläker inom ett år efter smittotillfället. Högst antal anger professor Ola Weiland, Karolinska sjukhuset, som menar att ända upp till 50 procent barn, kvinnor som smittats med anti-D profylax (vid Rh-immunisering) och missbrukare kan självläka.

Ingen vet varför kroppen läker ut viruset i synnerhet hos dessa tre grupper. En infektionsläkare hade skojat med en kille som självläkt och sagt att det kanske fanns någon okänd substans i de droger han tagit som tryckt tillbaka viruset. Fram till dess att någon forskare undersöker orsaken till spontanläkning närmare är fältet fritt för spekulation.