Antalet smittade sjunker

Under 2018 rapporterades 1612 fall av hepatit C i Sverige. Det är färre än året innan. Orsaken till minskningen är komplex, skriver Folkhälsomyndigheten, men tror att en bidragande faktor kan vara att fler fått tillgång till sprutbytesprogram.

Ett annat skäl kan vara att fler som tar droger har gjort behandlingen och därför inte smittar sin omgivning.

 

Läs mer om folkhälsomyndighetens rapport.