Hepatit C-projekt

Who vill utrota Hepatit CWHO vill att världens länder utrotar hepatit C fram till 2030. I Malmö pågår sedan våren 2019 ett projekt för att försöka minska smittspridningen av hepatit C bland tunga missbrukare. I projektet, som drivs i samarbete med infektionskliniken och sprutbytesmottagningen, deltar 50 personer. Drygt hälften har i september förra året slutfört behandlingen med gott resultat.


Tidigare fick enbart drogfria personer behandling. Läkemedlen var dyra och kostade 600 000 kr per person. Idag är priset sänkt till 100 000 kr, vilket ändå är en relativt hög summa. Förut fanns även krav på att leverskadan skulle nått upp till minst fibrosgrad 2, det vill säga måttlig fibros. Numer blir alla utan hänsyn till hälsostatus och oavsett fibrosgrad erbjudna behandling.

Det är förstås en utmaning att behandla aktiva missbrukare med ett läkemedel som kräver punktlighet. För att uppnå bästa möjliga effekt måste tabletterna tas varje dag vid samma tidpunkt i 8–12 veckor. Ibland skickar personalen påminnelser via sms och telefonsamtal, somliga har blivit uppsökta personligen av vårdpersonalen. Vissa har fått med sig dosetter med medicin som räcker för en vecka. Sprutbytet håller också flexibla öppettider. Man är även frikostig med pedagogiska blodprover för att visa hur behandlingen får virusnivån att sjunka.

Projektet räknar naturligtvis med risk för återsmitta. Hur många som kommer att få hepatit C igen vet ingen förrän projektet är avslutat. Gruppen kommer att följas i fem år och därför är det för tidigt att sia om resultatet.