Besök av Irene Johansson

Frågorna haglade över Irene Johansson, forskningssjuksköterska på infektionsmottagningen i Göteborg när hon besökte föreningen i oktober. Irene hade många glädjande besked att ge oss under sitt tvåtimmarsbesök.

Nya läkemedel mot hepatit C

Nya lovande läkemedel med hög utläkning på över 90 % för alla genotyper ges numer på infektionsmottagningen. Tyvärr behandlas endast de med svårare leverskada i en första omgång. Sedan ett år tillbaka har ungefär 150-200 personer stått på den nya behandlingen.

Hinder för behandlingen

SKL (statens kommuner och landsting) skjuter kontinuerligt till pengar för behandlingen. På infektionskliniken skulle man gärna öka takten, men sjukvården saknar kapacitet att behandla alla som vill. Ifall man fick anställa ytterligare ett par sjuksköterskor skulle fler kunna behandlas samtidigt.

Den gamla behandlingen

Tidigare, när det bara fanns interferon och ribavirin, påbörjade infektionskliniken cirka 100 behandlingar per år. Behandlingstiden var lång, ibland upp till ett år, och medförde så många svåra biverkningar att mycket av sjukvårdens resurser gick åt till att hjälpa patienterna att hantera besvären.

De nya läkemedlen

De nya läkemedlen är mindre resurskrävande genom en kortare behandlingstid på mellan 12-24 veckor och färre inrapporterade biverkningar. Nya läkemedel kommer löpande. I studier på infektion Östra har man sett att behandlingstiden kan komma ända ner till åtta veckor.

Fibrosgraden avgör

Just nu ges behandlingen främst till de som vid en biopsi eller Fibroscan bedömts ha fibrosgrad 3 och 4, d.v.s. en skadad lever. Sedan i somras kommer även de med fibrosgrad 2 (något styv lever) i fråga för behandlingen, medan de med fibrosgrad 0-1 (ingen eller mild fibros) lär få vänta ett tag till.

Höga kostnader en nackdel

En förhoppning är att alla som vill ska få göra behandlingen. Ett problem är att kostnaderna för de nya läkemedlen är betydligt högre än för den gamla behandlingen. Det positiva är att kostnaden för en behandling sänkts från 600 000 kr till 400 000 kr.

Virusfri

Efter en lyckad behandling är man virusfri. Leverceller nybildas hela tiden och när hepatiten är borta ser man att de nya mår bättre. Vid utvecklad cirros avstannar fibrosutvecklingen. Gammal bindväv ligger kvar, men ingen ny bildas.

Ursprungligen publicerat 2015-10-10.