Besök från infektion

Frida Samuelsson, forskningssjuksköterska från Östras infektionsmottagning besökte oss på medlemsmötet den 22 mars.

Dels berättade hon om den nya interferonfria behandlingen med Sofosbuvir som snart startar för genotyp 2, en behandling som däremot även fortsättningsvis kommer att innehålla ribavirin. Sofosbuvir kommer även att ges till genotyp 1, men då ingår tyvärr interferon.

En annan nyhet är att 2015 kommer kanske en helt ny behandling för genotyp 1, en behandling som inte innehåller vare sig interferon eller ribavirin. Nästa gång Frida besöker föreningen, den 25 oktober, kommer hon att kunna berätta mer om de nya behandlingarna.

Ursprungligen publicerat 2014-04-08.