Sänk priset på läkemedel mot hepatit C!

Infektionskliniken vid Östra Sjukhuset i Göteborg har inte råd att erbjuda det nya läkemedlet Sofosbuvir till alla som vill bli behandlade. I dagsläget kan endast de svårast leverskadade räkna med att få en behandling med Sofosbuvir, ett medel som ska öka chanserna att bli virusfri för främst genotyp 1.

Sofosbuvir ingår numer i behandlingen mot hepatit C tillsammans med ribavirin och interferon. En tremånaders behandling med enbart Sofosbuvir kostar 360 000 kronor för en enda patient. Sedan tillkommer kostnader för ribavirin och interferon.

Slutsumman för en behandling mot hepatit C blir därför hög. Det är pengar som sjukhuset tar från regionens gemensamma läkemedelspott eller från sjukhusets kassa.

Att läkemedel ska vara dyra är ingen naturlag. Läkemedelsföretagen gör enorma vinster på våra sjukdomar. Sedan Sofusovir godkändes av det amerikanska läkemedelsverket FDA i december 2013 har tillverkaren Gilead, ökat sina inkomster rejält. Deras nettoinkomst för första kvartalet i år var 14,6 miljarder kronor, vilket är en fördubbling från samma period föregående år.

Vinsten återinvesteras inte bara i företagets forskningsprojekt utan hamnar också i aktieägarnas fickor. Våra politiker borde arbeta för att företagen sänker priset på läkemedel.

Länk till artikel i GP

Ursprungligen publicerat 2014-05-22.