Doctors of the World vill att Gilead sänker priset på läkemedel mot hepatit C

Den ideella läkarorganisationen Doctors of the World har ifrågasatt läkemedelsföretaget Gileads patent på hepatit C- läkemedlet sofosbuvir hos Europeiska patentorganisationen (EPO)* i München. Gileads argument för att få behålla patentet på sofosbuvir godtas inte av Europeiska patentorganisationen som anser att patentet måste ändras. I de länder där patentet gäller, skyddas patentet i 20 år och ger Gilead monopol på tillverkningen. Under denna 20-årsperiod får inte andra läkemedelsföretag tillverka läkemedel med samma verksamma innehåll. Det betyder att Gilead har möjlighet att ta ut så höga priser som de själva vill utan konkurrens. (en 12-veckors behandling kostar 350 000 kr i Storbritannien och 1 990 kr i Indien). De höga priserna sätter press på individen och hälso- och sjukvården. Den höga kostnaden utestänger många från botande behandling.

– Ett bristfälligt patent har använts av läkemedelsföretaget för att sätta press på regeringar att acceptera orimliga priser, som har lett till ransonering av läkemedlet i många europeiska länder, säger doktor Francoise Sivignon, president för Doctors of the World i Frankrike. Rika länder har nu samma problem som utvecklingsländerna Brasilien och Indien; högeffektiva läkemedel finns på marknaden. En mängd patienter kan botas, men till en fullständigt orimlig kostnad.

Invändningar mot patent är en metod att på laglig väg ifrågasätta om ett patenterat läkemedel uppfyller de villkor som definieras i Europeiska patentkonventionen (EPC).

– Hälso-och sjukvården får inte hållas som gisslan av de stora läkemedelbolagens girighet, säger Leigh Daynes, VD för Doctors of the World i Storbritannien. Nu är det dags att justera ett patensystem som gynnar aktieägarna på bekostnad av människors bot och hälsa.

*Europeiska patentorganisationen (EPO) granskar och prövar patent för medlemsländerna. 41 europeiska stater är anslutna. Om en ansökan beviljas gäller den i alla medlemsländerna.

Länk till organisationens websida

Länk till den ursprungliga artikeln som publicerades 5 oktober 2016

Ursprungligen publicerat 2016-11-10.