WHO om priset på läkemedel

Världshälsoorganisationen (WHO) vill utrota hepatit C och tycker att alla som vill ska få tillgång till en behandling. För att nå målet måste priset på de nya läkemedlen mot hepatit C sänkas. I en artikel publicerad i amerikanska Public Library of Science (PLOS) i maj 2016 säger läkare knutna till WHO att alla länder bör utveckla ett ramverk för prissättning som leder till lägre och rimliga priser för att klara av att behandla alla med hepatit C. Medan den gamla interferonbehandlingen var tämligen billig eftersom patentet gått ut kostar en åttaveckorsbehandling med de nya läkemedlen avsevärt mycket mer (kanske runt 200 000 kronor.) Det innebär att om alla svenskar med hepatit C ( kanske 35 000-40 000) skulle få göra behandlingen kommer läkemedelskostnaderna att skjuta sjukvårdens budget i total sank.

I Länder med offentligt finansierade eller subventionerade läkemedel skulle en sofosbuvirbehandling ta en mycket stor del av läkemedelsbudgeten. Detta skapar ett etiskt dilemma för offentlig hälso- och sjukvård och läkare, som tvingas begränsa tillgången till behandling och därför prioritera de svårast sjuka.

Här är en länk till artikeln (Observera att dagens nya läkemedel innehåller de aktiva substanserna ledipasvir och sofosbuvir. Läkemedlet Harvoni innehåller både ledipasvir och sofosbuvir i en enda tablett).

Ursprungligen publicerat 2016-11-10.