Höga priser akterseglar patienter med hepatit C

Sjukvården smittade Roland med hepatit C för 37 år sedan, ändå står han sist i vårdkön.
– Jag har kontaktat infektionskliniken flera gånger för att få göra behandlingen, men har bara fått avslag. Min lever är alldeles för frisk, enligt de riktlinjer som tillämpas. Det säger LHC Västra Götalands kassör Roland Lundbäck, 69 år.
Hepatit C-patienter befinner sig just nu i ett moment 22-läge. En skadad lever ger klartecken till en behandling, en frisk ger avslag. Roland har sedan de nya läkemedlen lanserades 2015 försökt få göra behandlingen. Men enligt hälso- och sjukvårdslagen kommer endast de svårast sjuka ifråga. Det innebär att enbart personer med fibrosgrad 2-4* erbjuds de nya preparaten.

– Jag fick veta att jag hade hepatit C 1996, sedan dess har jag väntat på att bli fri från viruset, säger Roland uppgivet.
Sjukhusen började kontrollera allt blod först 1992. Roland Lundbäck liksom många andra hann smittas. Den gamla och mycket svåra 52-veckors behandlingen med interferon/ribarvirin fungerade  inte på honom. Han tillhör den stora gruppen smittade med genotyp 1, som ofta har en minimal leverfibros. Därför är det en sanning med modifikation att kronisk hepatit C alltid leder till levercirros.
Samtidigt brottas Roland Lundbäck med andra medicinska problem.
– Det vore skönt att i alla fall bli av med hepatiten. Och slippa oroa mig för att jag smittar andra.

Men tyvärr ser framtiden allt annat än ljus ut. Visserligen tycker även Sofia Wallström, generaldirektör på Tandvårds- & Läkemedelsförmånsverket, att alla med hepatit C borde få tillgång till de nya läkemedlen.
– Men det är ytterst företagens prissättning som tvingar fram dessa prioriteringar. Därför arbetar vi på TLV på olika sätt tillsammans med landstingen för att pressa priserna till nivåer som samhället har råd att betala, sa hon till tidningen Svensk Farmaci 21 januari 2015.

Läkare utan gränser beräknar att en tolv veckors behandling med Gileads hepatit C-medicin sofosbuvir* kostar samhället cirka 55 000 euro (cirka 535 00 kr). Enligt organisationen ligger tillverkningskostnaden på mindre än en euro per tablett. Det innebär att den egentliga kostnaden för  läkemedlet hamnar på ungefär 84 euro (cirka 800 kr). Allt däröver är vinst för Gilead.

Om samtliga patienter med hepatit C skulle få de nya läkemedlen skulle notan landa på uppemot 24 miljarder kronor, enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är mer än den samlade årliga läkemedelsbudget som landstingen får från staten, underströk sjukvårdsminister Gabriel Wikström (s) i en intervju i Svenska Dagbladet 21 januari 2015.

Två år senare är läget oförändrat. I väntan på att läkemedelsbolagen sänker priserna till nivåer som samhället kan acceptera får Roland Lundbäck snällt stå kvar i kön och hoppas att hans lever inte blir sämre.

* Fibrosgrad

F 0-1 Ingen eller minimal fibros
F 2 Måttlig fibros
F 3 Avancerad fibros
F 4 Levercirros

* Sofosbuvir finns i hepatit C-läkemedlen epclusa, harvoni och sovaldi.

Källor:

https://lakareutangranser.se/nyheter/vi-utmanar-patent-pa-hepatit-c-lakemedel

https://lakareutangranser.se/nyheter/vi-utmanar-patent-pa-hepatit-c-lakemedel

https://www.svd.se/wikstrom-prioriteringar-mellan-patienter-nodvandiga