Fler får behandling 2018

Förra året fick 2000 personer behandling mot hepatit C. I år hoppas sjukvården kunna ge 5 000 samma möjlighet. Det är lägre priser på läkemedel som ökat möjligheten för fler att bli fria från hepatit C. Hinder i vägen är sjukvårdens kapacitetsbrist, ett annat att många smittade är intravenösa missbrukare.

Artikel i Göteborgs-Posten:

http://www.gp.se/nyheter/sverige/allt-fler-f%C3%A5r-botande-hepatitbehandling-1.5525404