Treårigt projekt

Som vi tidigare meddelat har Arvsfonden gett oss pengar till ett 3-årigt projekt om självbiografiskt skrivande. Inom kort kommer vi att ge mer information om hur vi tänkt oss upplägget.

Under tiden kan den som snabbt vill komma igång med sin livsberättelse följa till exempel den finlandssvenska författaren Meretes Mazzarellas råd. Hon tycker att det är viktigt att förstå det förflutna för att man ska kunna gå vidare in i framtiden. Hon kallar sina skrivtips för Fyra K:n.


Kommunikation. Vem skriver du för? Ett råd är att inte skriva för märkvärdigt. Skriv som du pratar, åtminstone om du skriver för dina närmaste. Läsaren vill känna igen din röst.

Kropp. Försök att komma ihåg minnen som har med sinnena att göra. Du kan till exempel börja med att försöka komma ihåg luktminnen – hur luktade det hemma när du var liten? Hur luktade det i skolan? Troligen kommer det ena minnet att utlösa det andra.

Känsla. Hur har du känslomässigt upplevt ditt liv? Vilka värderingar har format dig? Självbiografiska berättelser blir lätt utvärtes med mycket fakta. Den inre verkligheten är minst lika viktig.

Konkretion. Konkreta detaljer och små anekdoter levandegör både människor och miljöer. Det gör också repliker: försök komma ihåg vad människor sa.

Meretes Mazzarella understryker att en självbiografi utan människor blir ointressant. Ett tips hon ger till den som vill beskriva både människor och tidsepoker är att försöka komma ihåg vad folk sa. Själv brukar hon berätta om sin mormor som bjöd runt en chokladask till barnbarnen. Hon sa förmanande till varje barn att: ”Lite smakar lika gott som mycket”. På något sätt karaktäriserade det henne men det säger också något om den tidens barnuppfostran.

Källa: Svenska Dagbladet 24 september 2016

Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.