Stockholm slopar blodsmittemärkning i journalen

Att särskilt märka ut journalen med blodsmitta riskerar att inge en falsk trygghet eller vara vilseledande. Det menar smittskyddsläkarna i Stockholm där märkningen tas bort.


I dag får personer med till exempel hepatit b, c och hiv sina journaler märkta med blodsmitta. Syftet är att uppmärksamma vårdpersonal på att det finns risk för smittöverföring vid kontakt med patientens blod och kroppsvätskor.

Läs mer: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/april/blodsmittemarkning-i-journalen-slopas/