Alla inlägg

WHO om priset på läkemedel

Världshälsoorganisationen (WHO) vill utrota hepatit C och tycker att alla som vill ska få tillgång till en behandling. För att nå målet måste priset på de nya läkemedlen mot hepatit C sänkas. I en artikel publicerad i amerikanska Public Library of Science (PLOS) i maj 2016 säger läkare knutna till WHO att alla länder bör utveckla ett ramverk för prissättning som leder till lägre och rimliga priser för att klara av att behandla alla med hepatit C. Medan den gamla interferonbehandlingen var tämligen billig eftersom patentet gått ut kostar en åttaveckorsbehandling med de nya läkemedlen avsevärt mycket mer (kanske runt 200 000 kronor.) Det innebär att om alla svenskar med hepatit C ( kanske 35 000-40 000) skulle få göra behandlingen kommer läkemedelskostnaderna att skjuta sjukvårdens budget i total sank.

Fortsätt läsa ”WHO om priset på läkemedel”

Doctors of the World vill att Gilead sänker priset på läkemedel mot hepatit C

Den ideella läkarorganisationen Doctors of the World har ifrågasatt läkemedelsföretaget Gileads patent på hepatit C- läkemedlet sofosbuvir hos Europeiska patentorganisationen (EPO)* i München. Gileads argument för att få behålla patentet på sofosbuvir godtas inte av Europeiska patentorganisationen som anser att patentet måste ändras. I de länder där patentet gäller, skyddas patentet i 20 år och ger Gilead monopol på tillverkningen. Under denna 20-årsperiod får inte andra läkemedelsföretag tillverka läkemedel med samma verksamma innehåll. Det betyder att Gilead har möjlighet att ta ut så höga priser som de själva vill utan konkurrens. (en 12-veckors behandling kostar 350 000 kr i Storbritannien och 1 990 kr i Indien). De höga priserna sätter press på individen och hälso- och sjukvården. Den höga kostnaden utestänger många från botande behandling.

Fortsätt läsa ”Doctors of the World vill att Gilead sänker priset på läkemedel mot hepatit C”

Girighet

För den som vill fördjupa sig i ämnet läkemedelskostnader finns en artikel i amerikanska Huffington Post som handlar om Gilead, det läkemedelsföretag som äger patent på Sovaldi och Harvoni. Rubriken är Gilead’s Greed That Kills (Gileads girighet dödar). Ofta brukar hävdas att nya läkemedel är dyra på grund av forskningskostnader. Men i det här fallet hade Gilead endast en modest roll i utvecklingen eftersom det, enligt artikelförfattaren, var andra som upptäckte dessa läkemedel.

Fortsätt läsa ”Girighet”

Han reste till Indien och köpte Harvoni (Sofosbuvir och Ledipasvir)

Simon är en av föreningens medlemmar vars levervärden var alldeles för bra för att han skulle komma ifråga för den nya behandlingen. Han tog saken i egna händer och åkte till Indien i februari och köpte Harvoni. Här är hans berättelse:

Fortsätt läsa ”Han reste till Indien och köpte Harvoni (Sofosbuvir och Ledipasvir)”

Nya läkemedel 2015 (2014-12-01)

Nästa år kommer nya läkemedel mot hepatit C som inte innehåller interferon och ribavirin. En av behandlingarna innehåller två piller som tas till maten i tolv veckor. Men, de är väldigt dyra och därför kommer infektionskliniken under det närmaste året enbart kunna behandla de som har levercirrhos eller början till det. Även de som är transplanterade och har hepatit C kommer att behandlas. Infektion räknar med att behandla uppemot 200 patienter i Göteborg under 2015 meddelar Rune Wejstål, Infektion Östra.

Seminarium

Den 8 december bjuder förbundet blödarsjuka in till ett seminarium om hepatit C.

Fortsätt läsa ”Nya läkemedel 2015 (2014-12-01)”

Artikel från Dagens Nyheter (2014-06-01)

Nu kan hepatit C botas – men många får vänta

Nya effektiva läkemedel botar svårt sjuka personer med kronisk och tidigare obotlig hepatit C. Men medicinerna är dyra och landstingen prioriterar nu vilka bland de 50 000 smittade som får fri behandling och vilka som får vänta – om de inte betalar själva.

Fortsätt läsa ”Artikel från Dagens Nyheter (2014-06-01)”

Sänk priset på läkemedel mot hepatit C!

Infektionskliniken vid Östra Sjukhuset i Göteborg har inte råd att erbjuda det nya läkemedlet Sofosbuvir till alla som vill bli behandlade. I dagsläget kan endast de svårast leverskadade räkna med att få en behandling med Sofosbuvir, ett medel som ska öka chanserna att bli virusfri för främst genotyp 1.

Sofosbuvir ingår numer i behandlingen mot hepatit C tillsammans med ribavirin och interferon. En tremånaders behandling med enbart Sofosbuvir kostar 360 000 kronor för en enda patient. Sedan tillkommer kostnader för ribavirin och interferon.

Slutsumman för en behandling mot hepatit C blir därför hög. Det är pengar som sjukhuset tar från regionens gemensamma läkemedelspott eller från sjukhusets kassa.

Fortsätt läsa ”Sänk priset på läkemedel mot hepatit C!”

Artikel från Dagens medicin (2014-02-12)

”Revolution” ger nytt hopp för obotbara

Det handlar om en revolution. På vår klinik har vi runt 200 patienter med avancerad leversjukdom och skrumplever som står i kö för de nya läkemedlen, förutom alla med mindre uttalade skador, säger Ola Weiland, professor och överläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Fortsätt läsa ”Artikel från Dagens medicin (2014-02-12)”

Nya läkemedel på gång

Rune Wejstål, verksamhetschef på infektionskliniken i Göteborg, låter meddela att det nästa år kommer en ny behandling som inte innehåller interferon. Två nya läkemedel är på gång inför nästa år, även om inget är godkänt än. Sannolikt kommer en ren tablettbehandling för den som har genotyp 2 att bli godkänd. Den som har genotyp 1 och 3 får kanske vänta ett par år till.

Ursprungligen publicerat 2013-10-21.

WHO om priset på läkemedel

Världshälsoorganisationen (WHO) vill utrota hepatit C och tycker att alla som vill ska få tillgång till en behandling. För att nå målet måste priset på de nya läkemedlen mot hepatit C sänkas. I en artikel publicerad i amerikanska Public Library of Science (PLOS) i maj 2016 säger läkare knutna till WHO att alla länder bör utveckla ett ramverk för prissättning som leder till lägre och rimliga priser för att klara av att behandla alla med hepatit C. Medan den gamla interferonbehandlingen var tämligen billig eftersom patentet gått ut kostar en åttaveckorsbehandling med de nya läkemedlen avsevärt mycket mer (kanske runt 200 000 kronor.) Det innebär att om alla svenskar med hepatit C ( kanske 35 000-40 000) skulle få göra behandlingen kommer läkemedelskostnaderna att skjuta sjukvårdens budget i total sank.

Fortsätt läsa ”WHO om priset på läkemedel”